Praco AS
 


Velkommen til Praco AS

Praco AS er et konsulentfirma som driver praktisk rådgivning

Praco AS

Organsasjons- /forretningsutvikling

- Kompetanutvikling / kurs
- Holdnings- / trivselsanalyser
- Management for Hire
- Styredeltagelse
- PEP - et personlig planleggings- og
   effektivitetsprogram

Salg / markedsføring

- Salgsopplæring og salgsledelse
- Kundebehandling
- Markedsstrategier
- Salgs- / rapporteringssystemer

Økonomisk rådgivning

- Kapital- og økonomistyring
- Finansiering
- Budsjett- / rapporteringssystemer
- Lønnsomhetskalkyler
- Organisering / drift av økonomifunksjonen
   Praco

kvalitetssikring

- Kvalitetssystem – ISO 9001:2015
- HACCP
- HMS / Internkontroll
- HMS – ISO 45001
- Miljø – MiljøFyrtårn
- Miljø – ISO 14001:2015
- Risikostyring – ISO 31001:2009
- Risiko- og konsekvensanalyser
- Trafikksikkerhet – ISO 39001:2012
- Petroleumsindustri – ISO 29001:2010

Kursvirksomhet

- Kvalitetssikringskurs
- Internrevisjon
- HMS / internkontroll
- HMS for arbeidsgivere
- Styrearbeid
- Praktisk salg og kundebehandling
- Butikksalgskurs
- Økonomi for "ikke økonomer"
- Budsjettering

Rekruttering

- Personell til privat virksomhet
- Ledere og mellomledere
- Styremedlemmer